Ceník služeb :


Pozemek ( stavební parcela, zahrada, louka ) :.............2000 - 3500 Kč

 

Garáž:............................................................................ 2000 - 3500 Kč


Byt: ................................................................................3800 - 4800 Kč


RD malý ( bungalov , 1 NP a obytné podkorvý, 1.bj ): ....4500 - 5900 Kč


RD ( 1 a 2 NP, půda, 2 BJ ) :,............................................5800 - 7300 Kč


Roubenka ........................................................................5800 - 7000 Kč


Vedlejší objekty (další stavby na pozemku - stodola, kůlna, zahradní domek, bazén, přístřešek, dílna, chlévy, studna, septik... ......................................................500 - 1000 Kč (dle počtu staveb).


Chata: .................................................................................2600-4500 Kč


Kancelář - samostatná (ne administrativní budova) : .........3500 Kč


Prodejní prostory a samostatný sklad v budově :.............. 3700 - 6500 Kč


Bytový dům 4 NP, sklep, 1 NP komerce :..........................18000 -25000 Kč ( dle pracnosti, stavu, dokumentaci )


Ceny u nových objektů jsou zpravidla nižší, než u starých budov, kde jsou často různé poruchy a závady, a to od základů až po střechu. které je nutno pečlivě popsat a zadokumentovat.


Cenu zvyšuje počet úkonů prováděných při místním šetřením - měření a následné výpočty

( obestavěný prostor, zastavěná plocha, užitná plocha)

Fyzické zjišťování použitých stavebních konstrukcí a materiálů od základů, hydroizolací až po střechy, komín).

Tyto úkony se neprovádí, pokud je k dispozici nepovinná dokumentace, která je autorizovaná a údaje zde lze získat. Viz další strana webu.


Zajištění výpisu z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy, nabývacíh titulů na katastru nemovitostí ...........................................................50 Kč/stránka.


V ceně je započítáno cestovné na jednu cestu na místní šetření, elektronicky podepsaný posudek zaslaný e-mailem a jeden výtisk.

Cena dalšího výtisku je ................................................................100 Kč.